Özel Yazılım Geliştirme

     Günümüzde işletmeler, rekabetin çetin bir mücadeleye dönüşmesi, müşteri beklentilerinin artarak memnun edilmesinin zorlaşması, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasının güç hale gelerek karlılğın azalması gibi durumlar karşısında çeşitli arayışlara yönelmişlerdir.

    İşletmelerin bu arayışlar içinde en fazla başvurdukları yöntemlerin başında firma içinde ve dışında iletişimlerini kolaylaştıracak, yönetim kolaylıkları sağlayacak, ürün ve hizmetlerin daha pratik olarak tanıtımlarını ve pazarlanmasını sağlayacak aynı zamanda da kendi sistemlerini entegre olacak yazılımları devreye sokmak oluyor.

    Hazır yazılımlar bir çok işletme tarafından denenmiş, başarısı kanıtlanmış olsa bile her zaman işletme bünyesi ile uyuşmayabiliyor. Bu da beraberinde sıkıntılar ve zorlukları getiriyor.

    Sinobil Yazılım, bütün bu sıkıntı ve zorlukları ön görerek işletmelerin kendilerine entegre olabilen, ihtiyaçları ile örtüşen ve işletme içinde tüm birimlerinde kabul edebileceği yazılım çözümleri geliştiriyor.

    İşletmelerin ihtiyaçları analiz edilerek oluşturulan proje işletme tarafından kabul gördüğünde yazılımın diğer safhalarına geçilerek kurgulanıyor, oluşturuluyor ve işletme çalışanlarının testine sunuluyor. Testler sırasında pratikliği, kullanım kolaylığı ve kabul edilirliği ölçülen yazılım projesine gerekli revizyonlar yapılarak işletmenin onayında sunuluyor

İşletme içinde çalışan yazılım projesi ile ilgili destek hizmetleri Online bağlantı, E-posta, Telefon ve MSN gibi araçlar vasıtasıyla Sinobil Destek ekibi tarafından kesintisiz veriliyor.

Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır