TASARIM TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Görsel Anlatım; Her bir tasarım için 17 adet 8×8 cm boyutlarında görsel anlatım. Bu görsel anlatım resim, grafik veya fotoğraf biçiminde hazırlanabilir ve renkli fotokopi ile çoğaltılabilir. Eğer görsel anlatım renkli değilse temiz siyah-beyaz fotokopi de kullanılabilir.

Tarifname; Her bir tasarımın belirgin özelliklerini ve bilinen tasarımlardan farklarını açıklayan başvuru sahibi yada şirket yetkilisi tarafından onaylanmış tarifname.

Faaliyet Belgesi; Başvuru yapmak isteyen tüzel kişi ise imza sirküleri ve faaliyet belgesi

Tasarımcı Beyanı ; Başvuran kişi ile tasarımcı aynı kişi değillerse her iki tarafın açık kimlikleri ve aralarındaki ilişki yazılı olan tasarımcı beyanı.

Vekaletname; Özel vekaletname.

Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır