MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Marka sahibi ve adresi; Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi

Faaliyet Belgesi ; Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicili’nden alınabilir.

Marka örneği ; Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.

Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi;  Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Özel Vekaletname ;  İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.

Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır