Tanınmış Marka

1.Tanınmış Marka Tescil Süreç Danışmanlığı:

Tanınmış marka olarak korunması istenen işaretin, TPE tarafından aranan kriterler yönünden denetimi, kriterlere uygunluğun sağlanması, marka değeri tespiti ve tescil alıncaya kadar verilecek süreç danışmanlığı.

2.Tanınmış Markanın Korunmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti.

Tanınmış Marka Hakkında Önemli Bilgiler

1.Tanınmış Markanın Tanımı

Markalar tescil edildikleri sınıflarda korunur ve kullanılabilirler. Bu nedenle, tescilli bir marka ile aynı işareti, tescil edilmediği diğer sınıflarda tescil ettirmek mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır. Zira tanınmış markalar, tescil edilmedikleri sınıflarda ve hatta tescilsiz olsalar dahi korunurlar.
Tanınmış marka 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da tanımlanmamıştır. Doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Genellikle tanınmış markalar; üstün ticari değere sahip, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş, markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen, taklit edilen markalar olarak tanımlanmaktadır.

2.Tanınmış Marka Kriterleri

 • Türk Patent Enstitüsü, tanınmış marka kriterlerini belirleyerek, 17.09.2004 tarihli marka bülteninde yayınlamıştır. Bu kriterler şunlardır:
 • Markanın tarihçesi,
 • Marka tescilinin ve Markanın yurt içi ve yurt dışı kullanım alanı
 • Markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmetin piyasadaki yaygınlığı,
 • Markanın pazar payı,
 • Markanın yıllık satış miktarı,
 • Markaya ilişkin yapılan promosyonların süresi, harcama miktarı, kapsamı,
 • Markanın gazete, dergi, fuarlar ile tanıtımları,
 • Markanın tanınmışlığını gösteren mahkeme kararı,
 • Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırması,
 • Marka sahibine ve firma büyüklüğü, karı, şubeleri, ödediği vergilerine ilişkin bilgiler,
 • Markayı taşıyan ürüne ve marka sahibi firmaya ilişkin olarak varsa alınmış belge ve ödüller,
 • Marka değeri,
 • Marka taklit edilmişse bu nedenle açılan haksız rekabet davaları,
 • Markaya benzer başvuruların yoğunluğu,
 • Marka taklit edilmişse, verdiği zararlar
 • Konularında belgelerin TPE’ye sunulması gereklidir.

3.Tanınmış Markanın Sağladığı Yararlar

 • Tanınmış marka siciline tescil edilmiş olmak önemli bir prestijdir.
 • Tanınmış markanın aynısı veya benzeri başka bir sınıfta tescil edilemez. Marka sahibinin itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent Enstitüsü tanınmış markanın aynısı yahut benzeri olan bir markayı ret eder.
 • Tanınmış marka tescilsiz olsa dahi, sicile tescil edilmekle aynı ve benzer marka başvurularına karşı korunur
 • Tanınmış markanın taklit edilmesi halinde açılacak tazminat davasında tazminat miktarı daha büyük olacaktır.

4.Tanınmış Markaların Korunması

 • KHK hükümleri çerçevesinde tanınmış markalar nisbi tescil engeli olarak ( KHK 8/4),
 • Hükümsüzlük davası ile (KHK 42/1(b)),
 • Markanın izinsiz olarak kullanılmasına karşı (KHK 9/1(c); 61/a)) özel olarak korunur.
 • Ayrıca, tanınmış marka, tanınmış olmayan diğer markalar için öngörülen korumalardan da yararlanır.
Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır