Coğrafi işaret

Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü ya da diğer özellikleriyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler menşei adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi işarete konu yüzlerle ifade edilebilecek ürün çeşidine sahiptir. Bu çeşitlilik, insan faktörü de eklenince kültür değerlerimizi de ortaya koymaktadır. Bu değerlerin özelliğini kaybettirmeden devam etmesini sağlamak yasal koruma ile mümkündür. Coğrafi işarete konu değerlerin korunması için gerekli yasal ortam mevcuttur.

Danışmanlık

Sinobil Patent deneyimli uzman kadrosu ile, coğrafi işaretler ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini, müşteri odaklı yaklaşımı, size özel çalışmaları ve önerileri ile hizmetinize sunmaktadır. Danışmanlık hizmetimiz ile ilgili bilgi almak ve başvurmak için Bilgi İste’ye tıklayınız.

Başvuru

Coğrafi işarete konu ürünün tanıtımı ve teknik özelliklerini açıklayan belgeler; ilgili yasal düzenleme hükümlerine göre tescil edilebilirlik koşulları bakımından değerlendirilip yorumlanır.

Üreticilerin, tescilli korumadan öncelikle yararlanmalarının sağlanmasını; coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunmasını ve bu vasıtayla tüketici tercihleri için “garanti sunan” bir yol gösterici olmasını konu edinen coğrafi işaret tescil işlemleri, Türk Patent Enstitüsü’nce yürütülmektedir. Coğrafi işarete konu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru hakkına sahiptir.

Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgelerle yapılabilmektedir :

– Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,
– Ürünün tanımı ve özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,
– Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,
– Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler,
– Saptanan kriterlere göre ürünün nasıl inceleneceği bilgileri
– Fiziksel ve kimyasal açılardan gerekli incelemelerin  yapılabilmesi için gerekli kriterler,
– Denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,
– İnceleme ve değerlendirmeler için oluşturulacak kurum veya kuruluş
– Menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimini, üreticinin markasını, gerekli işaretleri veya etiket şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler ve belgeler
– Ve diğer gerekli bilgi ve belgeler

İnceleme sonucu uygun bulunan başvurular Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtılan   en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içinde ilgili herkes coğrafi işaretin tesciline itiraz edebilir.

Örneğin:

Üreticilerin ve üretici gruplarının  tescille sağlanacak korumadan yararlanmalarını sağlayacak coğrafi işaret tescilleri için; aşağıdaki hazırlıklar yapılmalı ve bilgiler derlenmelidir:

–  Ürünün yetiştiği bölgenin iklim koşulları (sıcaklık, yağış, nem, hakim rüzgar vb.)
–  Ürünün yetiştiği toprağın yapısı, toprağın genel eğimi,
–  Ürünün yetiştiği yerin güneşe göre yönü,
–  Ürünün yetiştiği coğrafi  yöreler,
–  Ürünün yetiştiği ağacın/bitkinin  özellikleri (tanımı, yetiştirilmesi, bakımı, ömrü)
–  Ürünün tanımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve tanıma uygun çeşitleri varsa çeşitleri
–  Denetim kuralları, kriterleri, denetimi yapacak kişiler ve kurumlar/kuruluşlar

Yapılacak çalışmada, örneğin, tanıma uygun olan veya olmayan ürünlerin birbirinden nasıl ayırt edileceği belirtilmelidir.  Yapılacak incelemelerde “bu ürün ………..  değil, ……….nedeniyle” ve “Bu ürün      ………….’dır …………… nedeniyle.” denilebilmelidir.  Bu kararlar kuralları belirleyen metinde yer alacak tarafsız bir  kurum/kuruluş tarafından verilmelidir.

Coğrafi işarete konu ürünün tanımı ve teknik özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler, ilgili yasal düzenlemeye göre tescil edilebilirlik şartları bakımından da değerlendirilmelidir.

İtiraz

Koşulları sağlayan başvurular Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtım olan en büyük tirajlı günlük gazetelerin ikisinde ve bir yerel gazetede görüş ve itirazlara açık olmak üzere yayınlanır. Altı ay içinde ilgili herkes 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerine göre geçersizliğine ilişkin itirazda bulunabilir.

Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır